Strona główna
Alan 87
Alan 87
popularne radio wstęgowe
(kliknij,aby powiększyć)
Alan 18 plus (kliknij aby zobaczyć alana HM43, taki sam z wyglądu ale na pasmo 43 MHz)
Alan 18 plus i alan HM43
Alan 78 plus (kliknij, aby powiększyć)
Alan 78 plus
President Jimmy
SS 485
Alan 38
President Jimmy
Walkie-talkie
Dragon SS485
Alan 38
radio przenośne (ręczniak)
Tak wyglądało moje pierwsze urządzenie
nadawczo-odbiorcze :-)
Alan 42 (kliknij, aby zobaczyć alana 95 plus)
Alan 42 i alan 95 plus
Alan 32 (kliknij, aby zobaczyć alana 100 plus)
Alan 32 i alan 100 plus
wygląda tak samo jak Onwa
(kliknij, aby zobaczyć alana 100 plus)
Krótkie opisy popularnych modeli radiotelefonów CB

Alan 18 40 kanałów AM/FM, 4W mocy, zadowalający odbiornik, Mic-gain, przełącznik local/DX, szybka 9, diodowy wyświetlacz kanału,bez procesora,
zmiana kanału tylko w gałce.

Alan 18 plus - opis jak w 78 plus, MIC-gain, wygląda tak jak alan 18 Alan 19 To samo co alan 32 i onwa, tylko w miejscu skanera
ma przełącznik CB/PA.


Alan 27 - 40 kanałów AM/FM, 4W mocy, spory gabarytowo jak na radio bez SSB, dużo pokręteł, filtry,mic gain,rf gain, wskaźnik diodowy S i kanału,
dobry odbiór, bez procesora.

Alan 28 - przewoźny 40 kanałów, AM FM, regulacja czułości odbiornika RF-gain i głośności modulacji MIC-gain, 5 pamięci (niestety kasują się po odłączeniu zasilania),
wbudowany miernik S/RF i SWR (diodowy),zmiana kanału w gałce,przyciskach i mikrofonie,filtry NB/ANL. Odbiór przyjemny,
czułość i odporność na skrośne i przesiewy zadowalająca.

Alan 32 - odpowiednik onwy w wersji AM/FM

Alan 38 - ręczne radio CB, 40 kanałow, tylko AM, pomimo że stary model, duży gabarytowo itp, to czułością odbiornika, odpornością na zakłócenia,
niskim poziomem szumów własnych i innymi parametrami przewyższa większosć nowszych modeli "ręczniaków" CB, wyświetlacz kanału diodowy, brak procesora,
moc 1 lub 4W (przełącznik LOW-HI)

Alan 42 - ręczny, patrz alan 95 plus i Maycom AH-27

Alan 48 plus - opis taki jak dla 78 plus, z tym że jest tu RF-gain (można czasem wyciąć zakłócenia),MIC-gain, przełącznik lokal/DX, pamięci.

Alan 54 - podobny do 199a, z tym że zamiast przełącznika mocy, jest przełącznik CB/PA

Alan 78 - 40 kanałów AM/FM (po rozblokowaniu 5x40), 4W moc, małe gabaryty. Alan 78 plus - przewoźny 40 kanałów (możliwość rozblokowania do 400),
AM/FM,moc 4W , wyświetlacz kanału, S/RF ciekłokrystaliczny, radio na procesorze, szybka 9, scan, zmiana kanału w mikrofonie,gałce
lub przyciskami Q.up,Q.down (co 10 kanałów). odbiornik nieodporny na zakłócenia (w czasie podwyższonej propagacji, z bazowej anteny było słychać,
nawet na 9+30 zagraniczne stacje radiofoniczne pracujące na zupełnie innych częstotliwościach)
jedyną zaletą tego radia jest ładna modulacja z oryginalnego mikrofonu w AM (po rozkręceniu potencjometrem w środku).

Alan 87 - kultowe radio przewoźne, częściej wykorzystywane jako bazowe, 240 kanałów (6x40),+10 khz,modulacje CW,FM,AM,LSB,USB, płynne strojenie
nadajnika i odbiornika (coarse i fine) w zakresie ok 10 khz, filtry NB/ANL wbudowane załączone za stałe,
Wskażnik sygnału S/RF i miernik SWR wychyłowy podświetlany, diodowy wyświetlacz kanału, moc nadajnika płynnie regulowana 1-10W AM/FM/CW i 25 SSB,
MIC-Gain,RF-Gain,roger beer, echo (opcja). Bardzo dobre radio CB, szczególnie jako bazowe. prosta, sztywna konstrukcja,
bez procesora i innych zbędnych dodatków, odbiór o wyrównanej charakterystyce tonacyjnej, choć może filtr nieco zbyt szeroki, ale za to odbiór przyjemny dla ucha.
Nierozgrzane radio "pływa" nieco w częstotliwości (kilkaset hz) co jest zauważalne zwłaszcza w modulacji SSB. Zmiana kanałów tylko w gałce,
znacznie tańsze części (np końcówki mocy) niż w przypadku Presidentów z SSB. Zasilanie 13,8 VDC, pobór prądu do 6A.

Alan 95 plus - ręczne radio CB, opis podobny do 78 plus.

Alan 100 plus - przewoźny, 40 kanałów AM/FM, odbiornik posiada duży poziom szumów własnych.

Alan 199a - 40 kanałów, moc 1 lub 4W (przełącznik), tylko AM, reszta jak w 100 plus.

Alan 555 - płyta główna od alana 87+zasilacz+częstościomierz+moduł pogłosu zamknięte w dużej, bazowej obudowie.

Alan 560 - 26-32 MHz, radio bazowe CW/AM/FM/SSB, moc 50W AM/FM, 100W SSB, split,pamięci, (radio na procesorze)

Cobra 10 plus - opis podobnie do 19 plus, tylko mniejsza gabarytowo, bez wskaźnika sygnału i przełączników typu CH9.

Cobra 19 plus - radio przewoźne, 40 kanałów AM, 4W mocy, szybka 9, Wyświetlacz S i kanału diodowy, bez procesora, proste radio, dobry odbiornik.

Dragon SS-497 - Radio bazowo-przewoźne, zasilanie zarówno 220 jak i 13,8V, 25,160 - 29,650 MHz, AM/FM/SSB, przyjemny dla ucha odbiornik, mało szumów.

Lafayette Apache - tak jak Alan 560, tylko radio przewoźne, bez wbudowanego zasilacza sieciowego, o mocy 10W AM/FM, 25W SSB.

Maxon 27-LP - odpowiednik alana 38.

Maycom AH-27 - ręczny, 40 kanałów AM/FM ,moc 4W,(po rozblokowaniu 10x40), fatalny odbiór w przypadku oryginalnej antenki (helikalnej)
duże zakłócenia z własnego procesora, z anteną bazową pracuje podobnie jak 78 plus.

Midland 77-104 - prosty konstrukcyjnie udany model, przewoźne, jedno z najmniejszych gabarytowo, 40 kanałów AM, czuły odbiornik,
wyświetlacz kanału i S/RF diodowy.

Onwa 2-6112-11 - popularna "gruba" onwa. 40 kanałów AM, 4W mocy.szybka 9 i 19, skanowanie kanałów.

President Grant - 3x40 kanałow, wygląd podobny do pr. Jacksona, różnica w ilości czterdziestek.

President Jackson - 5x40 kanałów, przełącznik +10 khz, moc AM/FM 12W ,SSB 25W,bez procesora, pamięci itp. odbiornik zawężony,
ale odbiór jest nieco w tonacji niskotonowej, szczególnie w SSB, i trzeba się przyzwyczaić, stabilniej trzyma częstotliwość niż np alan 87 na SSB,
i nie trzeba się często dostrajać. Uwaga, w razie uszkodzenia - kosztowne tranzystory (koncówki mocy MRF-477),

President Jimmy - odpowiednik Unidena pro 510 XL, ale bez przełącznika ANL.

President Harry - tak jak Johny, tylko zamiast PA posiada przełącznik AM/FM (mode A/B)

President Johny - odpowiednik Unidena pro 520 XL

President Lincoln - radio przewoźne, często używane na paśmie CB, ale zaprojektowane na pasmo 10m, stąd inny system kanałów i częstotliwości,
26-29,995 MHz, 10W AM/FM/CW, 21W SSB, jeden z najlepszych "presidentów" na procesorze, te z wersją procesora "gold" mają dodatkowe opcje
takie jak przesunięcie częstotliwości odbioru względem nadawania (split) szersze pasmo itp.

Ranger RCI 2950 - patrz Lafayette Apache

Uniden pro 510 XL popularne radio mobilowe, 40 kanałów,4W, AM, przełączalny filtr ANL, wyświetlacz kanału i sygnału diodowy, przyjemny odbiór,
mało szumów własnych. (unideny nie mają świadectwa zgodności PR 27)

Uniden pro 520 XL - od pro 510 XL różni go to że ma dodatkowo przełacznik PA, CH9, pokrętło RF-gain, oraz nieco większe gabaryty.ABC, BAND SELECT - przełącznik podzakresów "czterdziestek"
ANT - gniazdo antenowe
AUTO SQUELCH - automatyczna blokada szumów
CB/PA - przełącznik zmiany trybu pracy umożliwiający wykorzystanie radia jako megafonu
CHANNEL (UP/DOWN - przełącznik kanałów
CH9 - szybkie przejście na kanał 9
CH19 - szybkie przejście na kanał 19
CLARIFIER (RIT) - pokrętło dokładnego dostrojenia, składające się niekiedy z dwóch pokręteł:
*COARSE - dostrojenie zgrubne, przestrajające nadajnik i odbiornik
*FINE - dostrojenie dokładne, przestrajające tylko odbiornik
+10 KHz - dziury, dodatkowe częstotliwości międzykanałowe (3,7,11,15,19)
CTCSS - blokada szumu polegająca na tym, ze do nadawanego sygnału dodawany jest ton o stałej częstotliwości (67-250 Hz),
i odbiornik otwiera blokadę tylko w przypadku obecności tego tonu w odbieranym sygnale (numery od 1 do 38)
CW KEY - gniazdo klucza telegraficznego
DIMMER ( DIM ) - regulacja jasności podświetlania
DX/LOC - tłumik wejściowy odbiornika
DX - dalekie łączności (najczęściej międzynarodowe, przez odbicie fali od jonosfery podczas propagacji)
DW - nasłuch dwukanałowy
EXT - gniazdo zewnętrznego głośnika lub słuchawek
FIL/OUT - przełącznik tonów
FREQ,VFO - zmiana częstotliwości (spełnia podobne zadanie jak CHANNEL)
LOC - łączność lokalna
LOCK - blokada klawiszy
LOW/HI - skokowy skrót mocy; LOW - mała moc, HI - duża moc
MEMORY (MEM) - przycisk programowania pamięci
M1-M5 - przyciski pamięci
MIC - gniazdo mikrofonu
MIC GAIN (GAIN MICRO) - regulacja czułości mikrofonu
NB/ANL - załączanie filtrów przeciwzakłóceniowych
PA ( PA SP ) - gniazdo zewnętrznego megafonu
POWER ( DC ) - gniazdo zasilania (najczęściej 13,8V)
PROPAGACJA - specjalne warunki wywołane aktywnością Słońca, objawiające się jonizacją górnych warstw atmosfery (jonosfery)
umożliwiające przeprowadzanie dalekich łączności - międzynarodowych a nawet międzykontynentalnych (DX)
PTT - przycisk nadawania
QSL - specjalne kartki wysyłane pocztą potwierdzające dalekie łączności
RF POWER (RF PWR) - regulacja mocy wyjściowej nadajnika
RF GAIN - regulacja czułości odbiornika
ROGER BEEP - sygnalizator końca nadawania
RX - odbiór
MODE CW/LSB/USB/AM/FM - przełącznik rodzaju modulacji
OFF - wyłącznik zasilania (najczęściej połączony z pokrętłem VOLUME)
SCAN - skanowanie pasma
SEL,SELECT - selektywne wywołanie
SPLIT,SHIFT - rozdzielenie częstotliwości nadawania i odbioru
SQUELCH (SQ) - blokada szumów
S/RF - wzkaźnik poziomu odbieranego i nadawanego sygnału
SWR CAL- kalibracja pomiaru współczynnika fali stojącej tzw.SWR
TRX,transceiver - radiotelefon,radiostacja
TX - nadawanie
VOLUME - regulator siły głosu
VOX - automatyczne załączanie nadawania głosem
WX1,WX2,WX3 - kanały pogodowe (używane w USA)