Strona główna
Program do pracy emisjami cyfrowymi przez radio
MixW
Uniwersalny program do pracy emisjami cyfrowymi dla CB-stów i krótkofalowców
Dodatki do MixW
Dodatki do programu MixW
Program do rozmów głosowych
Program do rozmów głosowych - PicoPhone
Scanner Recorder
Program do rozmów głosowych w formie grupowej
PalTalk
Program do rozmów głosowych w grupie
jedna osoba mówi-inni słuchają.
Zasadami rozmowy przypomina CB
Bardzo ciekawy program. Polecam.
Skype
Program do rozmów głosowych
Bardzo dobra jakość,
możliwe konferencje.
PicoPhone
Program do rozmów głosowych
Nie wykorzystuje serwera zewnętrznego
Podaje się IP rozmówcy
nadaje się także do LAN-u.
Scanner Recorder
Oprogramowanie do nagrywania
dźwięków; posiada m.in VOX
(załączanie nagrywania głosem)
może mieć zastosowanie
w nasłuchu radiowym